Tibor Fördös

Disertační práce

Coherent light sources with spin-polarized current.

Coherent light sources with spin-polarized current.
Anotace:
Spinové lasery jsou polovodičové zařízení v nichž zářivé přechody zahrnující spin nosičů vedou k emisi kruhově polarizovaných fotonů. Lokální anisotropie přítomné v rezonátoru však ovlivňují výslednou polarizaci a vedou k emisi lineárních nebo elipticky polarizovaných vlastních módů a k případné vazbě mezi nimi. V této práci je popsána obecná metoda modelování povrchově emitujících polovodičových laserů …více
Abstract:
Spin-lasers are semiconductor devices in which the radiative recombination processes involving spin-polarized carriers result in an emission of circularly polarized photons. Nevertheless, additional linear in-plane anisotropies in the cavity generally lead in preferential linearly-polarized laser emission and to possible coupling between modes. In this thesis, a general method for the modeling of semiconductor …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2018
  • Vedoucí: Kamil Postava
  • Oponent: Michael Oestreich, Josef Humlíček, Mike Adams

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava