Theses 

Ekonomický vývoj a zahraniční obchod Norska a Švédska – Kristýna Feldová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Kristýna Feldová

Bakalářská práce

Ekonomický vývoj a zahraniční obchod Norska a Švédska

Economic Development and external trade of Norway and Sweden

Anotace: Cílem této bakalářské práce s názvem Ekonomický vývoj a zahraniční obchod Norska a Švédska je představit dnešní ekonomiku Norska a Švédska, popsat nejvýznamnější okamžiky jejich ekonomického vývoje a zanalyzovat jejich zahraniční obchod. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola se zaměřuje na obecné informace o obou zemích a na jejich kulturní specifika. První část druhé kapitoly se zabývá ekonomickým vývojem v období po druhé světové válce a zvlášť se zaměřuje na období světové krize od roku 2007. Ve druhé části druhé kapitoly analyzuji zahraniční obchod Norska a Švédska z hlediska teritoriální a komoditní struktury. V poslední podkapitole druhé kapitoly se zaměřím na vzájemné vztahy Norska a Švédska s Českou republikou.

Abstract: The aim of this Bachelor's thesis called Economic Development and external trade of Norway and Sweden is to present today's economy of Norway and Sweden, to describe the most important moments of their economic development and to analyse their external trade. The thesis is divided into two main parts. The first part provides general information and encompasses cultural specificities of Norway and Sweden. The second part focuses on the economic development starting after World War Two and it specifically describes the period of the world economic crisis after 2007. This section also analyses external trade of Norway and Sweden and its territorial and commodity structure. In its last part the thesis pays attention to business relations of Norway and Sweden with the Czech Republic.

Klíčová slova: Švédsko, obchod, Norsko

Keywords: trade, Sweden, Norway

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ilya Bolotov
  • Oponent: Radek Čajka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40776

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:36, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz