Martin HOLEŠ

Bakalářská práce

Pohybová aktivita a civilizační onemocnění (přehledová studie)

Physical activity and lifestyle diseases (review)
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na posouzení významu pohybové aktivity v rámci primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění. Práce je rozdělena do dvou částí. První část přibližuje čtenáři základní pojmy týkající se pohybu, pohybové aktivity a jejich vlivu na zdraví člověka. Dále je pozornost věnována problematice vybraných nejzávažnějších civilizačních onemocnění, jakými jsou například …více
Abstract:
This dissertation concentrates on the appraisal of the physical activity meaning within primary and secondary prophylaxis of lifestyle diseases. It is divided into two parts. First part explains basic concepts of movement, physical activity and their effect on individual's health. Further, it pays attention to the most serious selected issues which are for example ischaemic heart disease, obesity and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEŠ, Martin. Pohybová aktivita a civilizační onemocnění (přehledová studie). Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta