Bc. Eva Podešvová

Diplomová práce

Mořské plody ve výživě člověka

Shellfish in human nutrition
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou mořských plodů a vymezuje pojmy jako měkkýši, mlži, hlavonožci a korýši. Teoretická část popisuje jednotlivé druhy z pohledu výživy člověka, uvádí jejich složení a faktory, které toto složení ovlivňují. Dále shrnuje postupy při jejich zpracování a doporučení pro spotřebitele včetně základních způsobů jejich tepelné přípravy. Práce také popisuje pozitivní …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the characteristics of the food group known as shellfish, defining terms such as molluscs, bivalves, cephalopods and crustaceans. The theoretical part of the thesis describes individual species, from the perspective of human nutrition, presents their nutrition value and summarizes the factors that affect that mitrition value. It also sums up methods for their processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedoucí: MVDr. Halina Matějová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista