Bc. Lucie Zástěrová

Bakalářská práce

Podpora pěstounských rodin prostřednictvím doprovázejících organizací

Support of foster families through accompanying organizations
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Podpora pěstounských rodin prostřednictvím doprovázejících organizací poskytuje pohled samotných pěstounů na službu doprovázení. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy náhradní rodinné péče v České republice, dále se zaměřuje na dlouhodobou pěstounskou péči a následně doprovázení pěstounů. Empirická část práce zkoumá pohled pěstounek na služby, které jsou jim ze zákona …více
Abstract:
The bachelor thesis The Support of Foster Families through Accompanying Organizations presents the foster parents´ opinion of the accompaniment service. The theoretical section of the thesis defines the fundamental terms relating to the Substitutional Parental care in the Czech Republic; it is also focusing on a long-term foster care; and subsequently on the proper attendance rendered to foster parents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristýna Vlčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta