Theses 

Zaměření skutečného stavu inundačního mostu – Pavel Hromádka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Pavel Hromádka

Bakalářská práce

Zaměření skutečného stavu inundačního mostu

Real Status Survey of the Inundation Bridge

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je zaměření skutečného stavu mostního objektu. Konkrétně jde o inundační most z roku 1925 západně od obce Stříbřec v jižních Čechách přes Novou Řeku. Zaměření poslouží jako podklad pro rekonstrukci mostu. Při zaměření byly použity 3 geodetické metody – GNSS, trigonometrické zaměření a nivelace. Měření bylo následně zpracováno výpočetními a grafickými programy (Kokeš a Microstation). Výsledné dokumentace obsahují 3D výkres mostu a polohopisný a výškopisný plán.

Abstract: The subjekt of this bachelors work is alignment of real state of bridge. Concretely it concers bridge built west from village Stříbřec in South Bohemia, from year 1925. Bridge ges over river called Nová Řeka. Alignment would be base for recontruction of bridge. Three geodetic methods were used – GNSS, trigonometrical measuring and levelling. Then measuring was processed by calculating and graphical softwares (Kokeš and Microstation). Final documentation consists 3D plan and planimetrical and hypsographical plan.

Klíčová slova: Geodetické práce, trigonometrie, GNSS, nivelace, Sříbřecký most, Microstation

Keywords: Geodetical work, trigonometry, GNSS, levelling, bridge of Stříbřec, Microstation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Pavla Fuchsová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 6. 2018 06:00, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz