Bc. Martina Malíková

Diplomová práce

Formální vzdělávání dospělých jako cesta ke změně kariéry

Formal education of adults as a way to a career change
Anotace:
Práce se zabývá motivy ke studiu dospělých na vysoké škole a změnou jejich kariéry. Cílem práce je popsat životní dráhu dospělých, kteří se rozhodli ve věku 30+ opět vstoupit do formálního vzdělávání za účelem změny kariéry. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá životními volbami a sociálními rolemi v dospělosti, kariérní dráhou jedince a dále popisuje vzdělání …více
Abstract:
This master thesis deals with a theme of motivation of adults for university studies and career change. The aim of the thesis is to describe the life way of adults who decided to enter formal education for a purpose of career change. The thesis consists of theoretical and empirical part. The theoretical part describes the life choices and social roles in adulthood, career path of an individual and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta