Bc. Hana Koršalová

Bakalářská práce

Tvorba výukové opory pro obor hotelnictví a cestovní ruch

Making educational support for the hotel managment and tourism
Anotace:
Bakalářská práce Tvorba výukové opory pro obor hotelnictví a cestovní ruch je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Obě části na sebe navazují a dohromady tvoří výukovou oporu pro tvorbu zájezdu. Celá práce obsahuje i prvky průvodcovství, které je nedílnou součástí cestovního ruchu. Metodická příručka je určena žákům středních odborných škol oboru hotelnictví a cestovní ruch. Žáci by měli …více
Abstract:
Bachelor thesis „Making teaching support for specialization hotel and turism “ is devide on two parts, theoretical and practical. Both of parts related together and created teaching support for creation tour. Whole thesis contain elements for guiding, which are an integral part for tourism. Methodical manual is meant for pupils vocational school, specialization hotel and tourism. Pupils should be connect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Barbora Javorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta