Theses 

Alternativní aspekty a možná pojetí development center – Bc. Lenka Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Nováková

Diplomová práce

Alternativní aspekty a možná pojetí development center

Alternative aspects and concepts of development centers

Anotace: Diplomová práce Alternativní aspekty a možná pojetí development center je určena těm, kdo mají hlubší zájem o problematiku tohoto rozvojového programu. V teoretické části pojednává o různých pojetích development center a jejich vývoji. Jako alternativní aspekty development center představuje principy zážitkové pedagogiky, koučinkové metody a jejich kořeny v psychoterapii zaměřené na řešení, psychoterapeutické techniky a psychobiologické teorie. Teoretická část také naznačuje jejich možnosti uplatnění v rámci rozvoje zaměstnance formou development center. Praktická část je aplikací poznatků teoretické části. Je zde podrobně popsána příprava a průběh celého development centra včetně odůvodněného zapojení netradičních postupů. Závěry a hodnocení jsou podloženy zpětnými vazbami účastníků ve formě evaluačních dotazníků. Výstupem je závěrečný souhrn a zhodnocení praktické aplikace takového programu. Vyhodnocuje, které z použitých alternativních přístupů byly v programu nejvýznamnějšími pro rozvoj zaměstnance, a nabízí prostor a podněty pro další vývoj programu development center.

Abstract: The thesis Alternative aspects and concepts of development centers is designed for those who have a deeper interest in the issue of development programs. The theoretical part discussess various concepts of development centers and their evolution. As alternative aspects of development centers are presented the principles of experiential education, coaching methods and their roots in solution-focused psychotherapy, psychotherapeutical techniques and psychobiological theories. The theoretical part also indicates their potential of application in the employees development through development centers. The practical part consists of the application of knowledge from theoretical part. There is detailed description of preparation and process of the entire development centre, including the explanation of the use of nontraditional procedures. Evaluations are supported by feedback from participants in the form of an evaluation questionnaire. The output is a final summary and evaluation of the practical application of such a program. It evaluates which of the alternative approaches was the most important for the employee development and offers space and incentives for further development of the program of development centers.

Klíčová slova: development centrum, alternativní aspekty development center, vývoj development center, zážitková pedagogika, koučink, psychobiologie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 22:24, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz