Bc. Jan Doleček

Diplomová práce

Metrics and Indicators on Software Testing Process Effectiveness based on Requirements Coverage and Traceability Information

Metrics and Indicators on Software Testing Process Effectiveness based on Requirements Coverage and Traceability Information
Anotace:
Testování je velice důležitá část procesu vývoje softwaru. Pomáhá zlepšit a udržet kvalitu softwarového produktu a také umožňuje tuto kvalitu měřit. Když prováděno správně, testování také urychluje vývoj a přináší více jistoty vývojářům. Správně napsané a důsledně provedené sady testů pomáhají zajistit, že veškerá požadovaná funkcionalita je implementována a funguje dle specifikace. Nejlepším řešením …více
Abstract:
Testing discipline is a very important part of software development process. It helps to improve and then retain quality of a software product, and also makes it possible to measure required quality. When done properly, it also speeds up development and brings more confidence to developers. Properly written and rigorously executed test suites help ensuring that all the required functionality is implemented …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Vladimir Cech

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika