Bc. Jakub Kobela

Bakalářská práce

Modernizácia spoločnosti na dnešnom Slovensku ako predispozícia k formovaniu nacionalizmu

Modernisation of society in today’s Slovakia as a precondition for formation of nationalism
Abstract:
This thesis describes a structuralist view of society and the changes it has undergone starting as an agricultural society and transforming into modern industrial society. The analysis itself is based on works by Ernest Gellner. The thesis takes the form of a case study which describes particular predispositions of modernization of society while applying historical facts about the territory now known …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa venuje popisu štrukturalistického poňatia prechodu od agrárnej spoločnosti k spoločnosti modernej a industriálnej. Tento pohľad je analyzovaný na základe diela Ernesta Gellnera. Práca je prípadovou štúdiou, ktorá jednotlivé predispozície modernizácie spoločnosti popisuje prostredníctvom aplikácie historických faktov o vývoji spoločnosti na území, ktoré dnes poznáme ako Slovensko …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alica Rétiová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.