Nikola URBANOVSKÁ

Bakalářská práce

Komunikace v práci porodní asistentky

Communication in Midwifery Practice
Anotace:
Cíl: Cílem praktické části této práce bylo zhodnotit kvalitu verbálních i neverbálních komunikačních schopností a dovedností porodních asistentek, spokojenost klientek s těmito schopnostmi a dostatečnost edukace klientek porodními asistentkami, a to především ze subjektivního pohledu klientek. Metodika: Průzkumný soubor tvořilo 100 respondentek ve věku od 21 do 40 let. Průzkumné šetření bylo realizováno …více
Abstract:
Objectives: The aim of the practical part of this thesis was to assess quality of verbal and nonverbal communication skills and abilities of midwives, contentment of clients with these skills and sufficiency of education provided by midwives, mainly from subjective point of view of clients. Methods: The survey group included 100 female respondents aged from 21 to 40. The survey was conducted at the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniela Drgová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBANOVSKÁ, Nikola. Komunikace v práci porodní asistentky. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta