Lenka Loštická

Diplomová práce

Řízení oběžných aktiv ve firmě

Management of the short-term assets in a Firm
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na oběžná aktiva a jejich řízení. Teoretická část obsahuje základní informace o rozdělení majetku společnosti, jeho charakteristikách a podrobně popisuje možnosti oceňování aktiv, oběžná aktiva a metody řízení zásob. Praktická část analyzuje systém řízení oběžných aktiv ve vybrané společnosti, porovnává zjištěné skutečnosti s konkurencí, identifikuje případné nedostatky …více
Abstract:
This thesis focus on short-term assets and their management. The theoretical part contains basic informations about the company's assets, short -- term assets, its characteristics and it describes in details the options valuation methods of assets and inventory management. Practical part contains analyzes of current assets management system in selected company, compare findings with the competition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: Irena Stejskalová
  • Oponent: Monika Harantová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33645

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management