Bc. Miroslav Adamec

Bakalářská práce

VoIP telefonie na bázi Asterisk PBX a její integrace do Dynamics CRM

VoIP systems based on Asterisk PBX and its integration with Dynamics CRM
Abstract:
This bachelor thesis deals with Microsoft Dynamics CRM, that is focused on company relations management and private branch exchange Asterisk. Goal is to create program, that connects these two systems. Emphasis is put on Asterisk load testing.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá systémom Microsoft Dynamics CRM, určeným na riadenie podnikových vzťahov a pobočkovou ústredňou Asterisk. Cieľom je vytvoriť program, ktorý spája tieto dva systémy. Dôraz sa kladie na záťažové testovanie ústredne.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma