Marcela Sečkárová

Bakalářská práce

Zavádzanie ISO noriem ako prostriedok zvyšovania kvality vo vybranej firme ETP Management budov, s.r.o.

Implementation of ISO standards as a means of improving the quality of the selected company ETP Building Management Ltd.
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the existing processes in selected company ETP Building Management Ltd., to upgrade the outside and inside the company, employee satisfaction, service quality and then seek feedback from clients and customers. According to the description of present situation in the company processes ETP Building Management Ltd. propose a quality manual, and the related documentation …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je popísanie existujúcich procesov vo vybranej firme ETP Management budov, s.r.o., zvýšenie kvality navonok, spokojnosť zamestnancov, skvalitnenie služieb a následne spätná väzba od zákazníkov a odberateľov. Následne podľa popísania súčasnej situácie procesov vo firme ETP Management budov, s.r.o. navrhnúť príručku kvality a s tým súvisiacu dokumentáciu podľa normy STN …více
 

Klíčová slova

Norma ISO ISM ETP zákazník služby
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vlasta Klačanská
  • Oponent: PhDr. Zuzana Mičková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.