Claudie BALOGOVÁ

Bakalářská práce

Vliv etnika na ochotu k poskytnutí altruistického skutku

An impact of ethnicity on willingness to provide the altruistic act
Anotace:
Altruismus přináší prospěch jeho příjemci a zároveň určité náklady dárci. Cílem mé bakalářské práce je pomocí terénního experimentu, který probíhal na čtyřech vysokých školách zjistit, zda faktory pohlaví, etnika a nákladů spojených s poskytnutím altruistického skutku ovlivní vysokoškolské studenty k poskytnutí pomoci studentům středních škol. V této bakalářské práci byly využity poznatky výzkumů zaměřených …více
Abstract:
Prosocial behaviour benefits the receiver but it costs the individual displaying the behaviour time when they help the receiver. The aim of my baccalaureate independent study was to conduct a field experiment at 4 universities. I investigated whether the following factors affect prosocial behaviour from University students to high school students: gender, ethnicity and the cost of displaying such behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Houdek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALOGOVÁ, Claudie. Vliv etnika na ochotu k poskytnutí altruistického skutku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management