Bc. Radek Koštejn

Bakalářská práce

Restorativní justice

Restorative Justice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývala konceptem restorativní justice, která se v současné době dostává stále více do popředí zájmu odborné, ale i laické veřejnosti. Jejím cílem bylo definovat paradigmata retributivní a restorativní justice, charakterizovat probační a mediační službu a vymezit principy alternativních trestů. Práce byla zpracována do dvou stěžejních částí, a to do části teoretické a části …více
Abstract:
This thesis dealt with the concept of restorative justice, which is currently getting more and more into the forefront of expert and amateur public. Its aim was to define the paradigm of retributive and restorative justice, to characterize the probation and mediation servise and define the principles of alternative sentencing. The work was compiled into two main parts, namely in the theoretical and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koštejn, Radek. Restorativní justice. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN