Bc. Kristýna Nováčková

Bakalářská práce

Participace žáků na výukové komunikaci v oblíbených a neoblíbených předmětech

Pupil participation in educational communication in favourite and non-favourite subjects
Anotace:
Tato bakalářská práce nabízí pohled na vlastní výzkum týkající se výukové komunikace. Jedná se o pohled na žákovskou participaci v předmětech, které v dotaznících označili jako své oblíbené a neoblíbené. Žákovská participace je vnímána jako aktivita v hodinách – doba, po kterou žáci mluvili a počet jejich hlášení. Vedle žákovské participace jsme se zaměřili i na jejich distraktivní chování, kdy se …více
Abstract:
This bachelor thesis offers an insight into a research about communication in school classroom. It offers a view on pupil participation in different classes which they labelled as their favourite in questionnaires. Pupil participation is perceived as activity in classes – time of pupils’ actively talked and number of their raised hands. Next to pupil participation this thesis takes into consideration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta