Magdaléna Nováková

Diplomová práce

Extensive reading in English Language Teaching

Extensive reading in ELT
Abstract:
The thesis concentrates on the development of extensive reading in English language teaching at primary school (age six to fifteen). It aims to present this approach as a means of developing reading skill. The theoretical part firstly outlines the concept of communicative competence in the context of reading skill, with particular emphasis on extensive reading. Secondly, the role of a text is discussed …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozvojem dovednosti extenzivního čtení ve výuce anglického jazyka v prostředí školní třídy základní školy. Cílem je prezentovat tento přístup jako způsob rozvoje řečové dovednosti čtení s porozuměním. V teoretické části je nejprve rozebrán vztah konceptu komunikativní kompetence a dovednosti čtení, zejména pak čtení extenzivního. Dále se práce soustřeďuje na roli textu v rozvoji …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Magdaléna. Extensive reading in English Language Teaching. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická