Michael Sodomka

Bakalářská práce

Proměny Spejbla a Hurvínka v audiovizi a rozhlase

Transformations of Spejbl and Hurvinek in Audiovision and Radio
Anotace:
Diplomová práce „Proměny Spejbla a Hurvínka v audiovizi a rozhlase“ si klade za úkol postihnout vývoj prostředků (témata, jazyk, humor), jimiž se tvůrci a jejich loutky snažili zaujmout své diváky a posluchače. Zkoumání proběhne za pomoci vybraných televizních, filmových a rozhlasových zpracování od prvopočátků Divadla Spejbla a Hurvínka až po jeho současnost. Dalším cílem je pojmenovat důvody neuvadajícího …více
Abstract:
Diploma thesis „Transformations of Spejbl and Hurvinek in Audiovision and Radio” is designed to cover the development of the means (themes, language, humour) by which the creators and their puppets tried to attract their audience and listeners. The exploration will be carried out with the help of selected television, film and radio productions from the beginning of the Spejbl and Hurvínek Theater up …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Eva Schulzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/xq5em/