Bc. Juraj Olejka

Bakalářská práce

Implementace nativního klienta tiskového systému YSoft SafeQ pro platformu Mac OS X

Implementation of a native Mac OS X YSoft SafeQ printing client
Abstract:
The thesis elaborates on the development of a new implementation of software "YSoft SafeQ Client", which is the software component responsible for sending print jobs to the "YSoft SafeQ" printing system. The existing implementation of the Client, which was used as a base for analyses in this thesis, is based on Java and Swing. It exhibits limitations in the looks of the application (user interface …více
Abstract:
Práca sa zaoberá vývojom novej implementácie tlačového klienta YSoft SafeQ Client, t.j. softvéru na odosielanie tlačových úloh do tlačového systému YSoft SafeQ. V pôvodnej implementácii postavenej nad Javou a Swing existovali limitácie vo vzhľade a v integrácii aplikácie na platforme Mac OS X. Cieľom práce bolo vytvoriť novú implementáciu, využívajúcu natívne API platformy, za účelom dosiahnutia natívneho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: Mgr. Petr Neugebauer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma