Theses 

Facebook jako nástroj informačního vzdělávání – Bc. Tereza Fussová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Fussová

Bakalářská práce

Facebook jako nástroj informačního vzdělávání

Facebook as a tool of information education

Anotace: Bakalářská práce se zabývá využitím Facebooku jako nástroje informačního vzdělávání. V teoretické části práce je definována informační gramotnost a její význam. Dále je zde popsána nová vzdělávací teorie konektivismus a teoretické možnosti využití Facebooku pro účely informačního vzdělávání. V praktické části jsou analyzovány jednotlivé facebookové stránky zahraničních a českých akademických knihoven. Z této analýzy vyplývá, jakým oblastem informační gramotnosti se vybrané knihovny na Facebooku nejvíce věnují.

Abstract: The thesis deals with using Facebook as a tool of information education. In the theoretical part of the thesis the information literacy and its importance is defined. There is described new educational theory of connectivism and theoretical possibilities of using Facebook for information education purposes. In the practical part there are analyzed Facebook pages of foreign and Czech academic libraries. The analysis explains which areas of information literacy the libraries mostly deal with on Facebook.

Klíčová slova: informační gramotnost, informační vzdělávání, konektivismus, Facebook, akademické knihovny, information literacy, information education, connectivism, academic libraries

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:16, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz