Mgr. Renáta Turoňová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po operaci meziobratlové ploténky

Medical rehabilitation plan and process after intervertebral disc operation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výhřezu meziobratlové ploténky. Je rozdělena na tři části - obecnou, speciální a kazuistiku. Obecná část obsahuje anatomické a biomechanické poznatky o páteřních strukturách a základní informace týkající se hernie disku spolu s diagnostickými a terapeutickými postupy. Speciální část popisuje metody a prostředky ucelené rehabilitace využitelné u dané diagnózy …více
Abstract:
The thesis deals with problems of intervertebral disc prolaps. It is divided into three main parts – general, special and case report. The general section contains anatomical and biomechanical knowledges of the backbone structures and basic informations relevant to disc herniation together with diagnostic and therapeutic procedures. The special section describes the methods and resources of comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Nagyová
  • Oponent: doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta