Jitka NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Bývalí uživatelé návykových látek působící v adiktologických službách - rizikové a ochranné faktory

Ex-users of addictive substances working in addiction services - risk and protective factors.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rizikovými a ochrannými faktory, které vyplývají z osobní zkušenosti bývalých uživatelů návykových látek působících v adiktologických službách. Rizikové a ochranné faktory jsou nahlíženy celostním přístupem k sociálnímu fungování těchto bývalých uživatelů, tedy v rovině biologické, psychologické, sociální a duchovní. V teoretické části se zaměřuji na bývalé uživatele …více
Abstract:
This thesis deals with risk and protective factors that arise from personal experiences of former drug users working in addiction services. Risk and protective factors are viewed in a holistic approach to social functioning of these former users, namely at the level of biological, psychological, social and spiritual. The theoretical part focuses on former users of drugs, their work in various addiction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Daniela Ochmannová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Jitka. Bývalí uživatelé návykových látek působící v adiktologických službách - rizikové a ochranné faktory. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4zqf41 4zqf41/2
9. 11. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9. 11. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.