Martina Kosová

Diplomová práce

Doprovázená kombinovaná přeprava silnice-železnice v Evropě

Accompanied combined transport roadway-railway in Europe
Anotace:
Diplomová práce se zabývá systémy doprovázené kombinované přepravy v Evropě. Teoretická část popisuje dohody a právní aspekty, kterými se provoz doprovázené kombinované přepravy v Evropě řídí. Dále podrobněji popisuje dva nejpoužívanější systémy doprovázené kombinované přepravy, kterými jsou Rollende Landstraße a Modalohr. Praktická část práce porovnává na dvou vybraných evropských relacích náklady …více
Abstract:
The thesis is focused on systems of accompanied combined transport in Europe. The Theoretical part describes agreements and legal aspects essential for accompanied combined transport in Europe. The Theoretical part then describes in detail two of the most used systems of accompanied combined transport, which are Rollende Landstraße and Modalohr. The Practical part compares costs of road transport with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Bedřich Rathouský
  • Oponent: Michal Mervart

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38810