Martina Kosová

Master's thesis

Doprovázená kombinovaná přeprava silnice-železnice v Evropě

Accompanied combined transport roadway-railway in Europe
Abstract:
Diplomová práce se zabývá systémy doprovázené kombinované přepravy v Evropě. Teoretická část popisuje dohody a právní aspekty, kterými se provoz doprovázené kombinované přepravy v Evropě řídí. Dále podrobněji popisuje dva nejpoužívanější systémy doprovázené kombinované přepravy, kterými jsou Rollende Landstraße a Modalohr. Praktická část práce porovnává na dvou vybraných evropských relacích náklady …more
Abstract:
The thesis is focused on systems of accompanied combined transport in Europe. The Theoretical part describes agreements and legal aspects essential for accompanied combined transport in Europe. The Theoretical part then describes in detail two of the most used systems of accompanied combined transport, which are Rollende Landstraße and Modalohr. The Practical part compares costs of road transport with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2013
  • Supervisor: Bedřich Rathouský
  • Reader: Michal Mervart

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38810