Bc. Ajmal Siddiqui

Diplomová práce

Afghanistan’s Export Promotion Strategy - ways, instruments and impacts

Afghanistan’s Export Promotion Strategy - ways, instruments and impacts
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována Afgánské exportní strategii, metodám, nástrojům a dopadům exportu na celou ekonomiku země, cestám jak zvýšit export v následujících letech a zároveň jakým výzvám musí afgánští exportéři čelit v mezinárodním obchodě. Tato práce je rozdělena na několik částí. První část se zabývá teoretickou stránkou věci, díky které poznáme detailní strukturu afgánské ekonomiky, vládní …více
Abstract:
This thesis analysis the Afghanistan’s export promotion strategy, ways, instruments and impacts of export on the economy of the country and how to increase the export in the upcoming years as well as to focus on challenges that Afghan exporters face in trade sector. This master thesis was divided into separated parts. The first part is the theoretical part, which will give detail information about …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní