Bc. Jan Husák

Diplomová práce

Občanská politická participace v Evropské unii

Civic political participation in the European Union
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou občanské politické participace v Evropské unii. Autor představuje různé koncepty, teorie a modely související s občanskou politickou participací a zároveň se je snaží konfrontovat s právně politickou realitou Evropské unie. Autor dále analyzuje jednotlivé systémové možnosti občanské politické participace v EU a představuje jejich základní principiální souhrn …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of civic political participation in the European Union. It introduces different concepts, models and theories related to civic political participation and tries to confront them with the legislative and political reality of the European Union. It analyzes individual system opportunities of civic political participation in the European Union and introduces their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Práce na příbuzné téma