Mgr. Michal Beňo

Bachelor's thesis

Návrh a implementácia modulov pre tester sieťových spojení

Design and implementation of modules for network tester
Abstract:
Design and implementation of modules for network tester. Design and implementation of modules for network tester develiping at Faculty of Informatics. Main purpose of thhis thesis is to describe and implement dynamic linked modules for network tester. Thesis focuses on detail description of API (Application programming interface}.
Abstract:
Návrh a implementace modulů pro tester síťových spojení Hlavým cieľom predkladanej práce je popísať a implementovať dynamicky linkované moduly pre tester sieťových spojov vyvíjaný na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne. Ďalej sa práca zameriava na detailný popis aplikačného rozhrania testera a~popis implementácie zvole\-ných modulov. V závere sa práca venuje niekoľkým testom prevedených …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2008
  • Supervisor: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.