Theses 

Ekonom a zástupce studentského koordinátora 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015 – Bc. Nikola Cziglová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Bc. Nikola Cziglová

Bakalářská práce

Ekonom a zástupce studentského koordinátora 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015

Accountant and Deputy Student Coordinator of 25th International Festival of Theatre Schools SETKANI/ENCOUNTER 2015

Anotace: Vedení sekce Ekonom a zástupce studentského koordinátora 25. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015 Absolventská dokumentace popisuje činnosti ekonoma již zmíněného festivalu. Dokumentace provází činnostmi ekonoma od příprav festivalu až po jeho ukončení a je rozdělena do tří částí: Část A – Projektový záměr, definuje činnosti a povinnosti ekonoma a sleduje projekt z hlediska interpretací vstupních analýz, které jsou zde provedeny. Část B – Realizace projektu mapuje období od října 2014 do března 2015, tedy v průběhu příprav celého festivalu a popisuje uskutečněné aktivity. Část C – Závěrečná zpráva shrnuje průběh samotného festivalu a jeho výstupy. Práce má za cíl posloužit jako manuál pro ekonoma především 26. ročníku.

Abstract: The Accountant and Deputy Student Coordinator of 25th International Festival of Theatre Schools SETKANI/ENCOUNTER This documentation describes the function of the Accountant and Deputy Student Coordinator of 25th International Festival of Theatre Schools SETKANI/ENCOUNTER. The documentation contains all the information about the activities of the Accountant from the festival preparations to the conclusion.

Klíčová slova: festival, rozpočet, divadlo, dotace, granty, budget, theatre, contribution

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/cle6g/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 15:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz