Bc. Nikola Cziglová

Bakalářská práce

Ekonom a zástupce studentského koordinátora 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015

Accountant and Deputy Student Coordinator of 25th International Festival of Theatre Schools SETKANI/ENCOUNTER 2015
Anotace:
Vedení sekce Ekonom a zástupce studentského koordinátora 25. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015 Absolventská dokumentace popisuje činnosti ekonoma již zmíněného festivalu. Dokumentace provází činnostmi ekonoma od příprav festivalu až po jeho ukončení a je rozdělena do tří částí: Část A – Projektový záměr, definuje činnosti a povinnosti ekonoma a sleduje projekt …více
Abstract:
The Accountant and Deputy Student Coordinator of 25th International Festival of Theatre Schools SETKANI/ENCOUNTER This documentation describes the function of the Accountant and Deputy Student Coordinator of 25th International Festival of Theatre Schools SETKANI/ENCOUNTER. The documentation contains all the information about the activities of the Accountant from the festival preparations to the conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/cle6g/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management