Bc. Radim Kratochvíl

Bakalářská práce

Umělá inteligence pro OpenTTD

Yet another AI for OpenTTD
Anotace:
Cílem této práce bylo zvolit vhodnou umělou inteligenci pro hru Open Transport Tycoon Deluxe (OpenTTD) a rozšířit ji o další druh dopravy. V první části práce je popsána vlastní hra, její ovládání a možnosti. Následující kapitoly se pak věnují použitým technologiím a existujícím řešením. V další části je podrobně analyzována rozšířená umělá inteligence a porovnány její výsledky se stávajícími implementacemi …více
Abstract:
The aim of this work was to choose a suitable artificial intelligence for game Open Transport Tycoon Deluxe (OpenTTD) and extend it by another mode of transport. The first part describes the game itself, its controls and options. The following chapters are focusing on the technologies used and the existing solutions. In next part is the expanded artificial intelligence analyzed in detail and compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: Mgr. Matej Čižik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace

Práce na příbuzné téma