Ing. Kateřina GIESLOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Projekt ekonomického vyhodnocení způsobů hospodaření s odpady ve společnosti CNC-Interservice Zlín, s.r.o.

Project of economic evaluation of way of waste management in company CNC-INTERSERVICE ZLÍN, spol. s r. o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením odpadového hospodářství zvolené společnosti. Teoretická část obsahuje stručný přehled základních legislativních požadavků, seznamuje se způsoby nakládání s odpady a nabízí možné ukazatele hodnocení hospodaření s nimi. V praktické části je posuzován stav odpadového hospodářství společnosti CNC-INTERSERVICE, spol. s. r. Cílem práce je vyhodnotit hospodaření …více
Abstract:
The master thesis deals with economic evaluation of waste management in an elected firm. The theoretical part contains synopsis of basic legislative requirements, informs us about ways of waste treatment and is offering to the possible indexes of waste management evaluation. In the practical part is judged state of waste management of the company CNC INTERSERVICE ZLÍN, spol. s r. o. The goal of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008
Identifikátor: 8817

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GIESLOVÁ, Kateřina. Projekt ekonomického vyhodnocení způsobů hospodaření s odpady ve společnosti CNC-Interservice Zlín, s.r.o.. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika