Bc. Dana Fickerová

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení pro běžkyně na střední tratě v atletice

Corrective exercises for female middle-distance runners in athletics
Anotace:
V této bakalářské práci shrnujeme informace o atletické disciplíně, běhu na střední tratě žen. Popisujeme běh z pohledu biomechaniky, fyziologie a kineziologie. V závěru doporučujeme sadu kompenzačních cvičení, určenou pro běžkyně, které trénují pravidelně každý den a potřebují po běžecké zátěži rychle zregenerovat.
Abstract:
This bachelor thesis summarizes information on one specific athletic discipline, namely, the female middle-distance running. The running is described from the viewpoint of biomechanics, physiology and kinesiology. In conclusion, a series of corrective physical exercises are suggested. These exercises are suggested for female runners who practice running every day and need a quick regeneration after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií