Bc. Petra MIFKOVIČOVÁ

Diplomová práce

Dynamika zotavení kardiální autonomní regulace po intermitentním zatížení

The recovery course of the cardiac autonomic regulation after intermittent exercise
Anotace:
Cílem této práce bylo popsat průběh zotavení kardiální autonomní regulace po intermitentním zatížení. Výzkumný soubor tvořilo 11 mužů, vrcholově trénovaných sportovců (24,18 ? 1,8 let). Všichni probandi podstoupili jeden intervalový zátěžový test a jedno kontrolní měření. Variabilita srdeční frekvence byla sledována před zátěžovým testem, ihned po jeho ukončení a následně 1h, 2h, 3h a 4h po ukončení …více
Abstract:
The aim of this study was to describe recovery of cardiac autonomic regulation after intermittent exercise. Eleven well-trained male athletes (age 24,18 ? 1,8) were participated in the study. The participants provided one intermittent exercise session and one control session. Heart rate variability (HRV) was monitored before the exercise, immediately, 1h, 2h, 3h and 4h after exercise intervention. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIFKOVIČOVÁ, Petra. Dynamika zotavení kardiální autonomní regulace po intermitentním zatížení. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta