Bc. Renata Svobodová

Master's thesis

Pracovní výkon a motivace zaměstnanců

Job performance and employee motivation
Abstract:
Diplomová práce vysvětluje přímou souvislost mezi řízením pracovního výkonu zaměstnanců a jejich motivací. Cílem řízení pracovního výkonu není však pouze zhodnocení samotného pracovního výkonu, je však rovněž důležité definovat, jak zaměstnance motivovat ke společné formulaci pracovních cílů, k aktivnímu řešení problémů spojených s jejich realizací a rozvoji vlastních schopností a dovedností. Právě …more
Abstract:
This thesis explains the direct connection between managament of job performance and empoyee motivation. The main goal of the management of job performance isn´t only appreciation of separate job performance. It has also to be defined what method is appropriate for motivation of employees for collective definition of working goals, attractive resolution of problems connected with the implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní