Mgr. Martin Novák

Bakalářská práce

Analysis of differences in web system development for on-premises and cloud computing

Analysis of differences in web system development for on-premises and cloud computing
Anotace:
Práce pokrývá analýzu rozdílů ve vývoji on-premise a cloud computing systémů se zaměřením na cloud computing platformu Windows Azure. Analýza se zaobírá trvanlivostí dat, převzetí služeb při selhání, testování, zálohami, bezpečností a dostupností. Praktické vědomosti o výkonu jsou testovány v průběhu vývoje a nasazení nástroje pro zaznamenávání výkonu a diagnostiky v open source systému Celebrio Kernel …více
Abstract:
The thesis covers analysis of differences in development of on-premises and cloud computing systems with focus on cloud computing platform Windows Azure. The analysis deals with data persistence, failovers, testing, backups, security and availability. Practical knowledge of performance is tested during development and deployment of a tool for performance logging and diagnostics in an open source system …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika