Bc. Vladimír Marek

Bachelor's thesis

Etika podnikání v bankovnictví

Business Ethics in Banking
Abstract:
Od samých začátků naší moderní civilizace se setkáváme s etikou a morálkou. Morálka byla vždy vnímána jako soubor pravidel lidského chování, které se v jednotlivých obdobích mění. Oproti tomu etika byla vždy nadčasová. Je samostatnou filozofickou disciplínou. Ovlivňuje a je ovlivňována zejména akademickou obcí. V posledních desetiletích dochází k její velké renesanci i na ekonomickém poli. Zejména …more
Abstract:
From the very beginnings of our modern civilization , we meet with ethics and morals. Morality has always been perceived as a set of rules of human behavior in different periods of change. In contrast, ethics has always been timeless. It is an independent philosophical discipline. It influences and is influenced in particular by the academic community. In recent decades, there is also the great renaissance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Marek Matějka
  • Reader: Mgr. Vladimír Ješko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní