Mgr. Kristýna Křížová

Bachelor's thesis

Ruská lidová a umělá pohádka

The Russian folk and artificial fairy tale
Abstract:
B.A. dissertation “Russian folk and author’s tales” examines the genres of Russian folk and author’s tales. In my thesis I would like to compare both of the genres. I intend to return to historical resources – to oral popular culture (folklore) – and I would like to focus on the influence of folklore on Russian folk tales and on the influence of folk tales on author’s tales. I would like to delimitate …more
Abstract:
Bakalářská práce „Ruská lidová a autorská pohádka“ pojednává o žánru ruské lidové a autorské pohádky. V práci se budeme zabývat srovnáním obou žánrů. Vrátíme se k historickým pramenům – k ústní lidové tvorbě (folkloru) a zamyslíme se nad vlivem folkloru na ruskou lidovou pohádku a vlivem lidové pohádky na tvorbu autorských pohádek. Vymezíme základní pojmy a budeme je aplikovat na ruské prostředí. Cílem …more
 
 
Language used: Russian
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.
  • Reader: Mgr. Halina Cvrková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.