Ing. Lenka Sedláčková

Bakalářská práce

Cestovní ruch a demografické trendy

Tourism and Demographic Trends
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Cestovní ruch a demografické trendy“ je charakterizovat demografické změny a jejich působení na odvětví cestovního ruchu. První kapitola se zaměřuje na teoretická východiska problematiky cestovního ruchu a demografie. V následující části práce jsou prezentovány jednotlivé demografické trendy a následně popsány jejich důsledky pro cestovní ruch. V poslední kapitole je zhodnocen …více
Abstract:
The subject of this bachelor´s thesis „Tourism and Demographic Trends“ is to characterize demographic changes and their impacts on the tourism industry. The first chapter is focused on the theoretical background of the topic tourism and demography. In the following part of the bachelor´s thesis are presented particular demographic trends and subsequently described their implications for tourism. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta