Jakub Rataj

Disertační práce

Lidský dech jako základní východisko hudební kompozice

Human breath as a starting point of musical composition

Anotace:
Tato práce pojednává o lidském dechu, jakožto o základním východisku hudební kompozice. Na lidský dech je v tomto kontextu nahlíženo z hlediska konceptu vtěleného hudebního poznání. Následně se autor zabývá tématem hudebního gesta a na základě uvedených definic a teoretických souvislostí navrhuje typologii a hierarchii hudebního gesta. Současně popisuje, jakým způsobem je s hudebním gestem pracováno …více
Abstract:
This work explores the human breath as a starting point of musical composition. Breathing is observed in the context of embodied music cognition. According to its definitions and theoretic contexts, a typology and hierarchy of musical gesture is brought forth and applied to the author's personal compositional approach. The author investigates the shaping of musical time from an empirical perspective …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební čas

Klíčová slova

zvuk

Klíčová slova

soudobá hudba

Klíčová slova

Bedrossian Franck 1971-

Klíčová slova

Grisey Gérard 1946-1998

Klíčová slova

Lachenmann Helmut 1935-

Klíčová slova

Cendo Raphaël 1975-

Klíčová slova

hudební kompozice
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: Luboš MRKVIČKA
  • Oponent: Jan TROJAN

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 11. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hudebního umění / Skladba a teorie skladby