David Pryszcz

Diplomová práce

Systém a organizace humanitární pomoci na území Moravskoslezského kraje

Humanitarian Aid System and Organization in the Territory of the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na zmapování problematiky systému a organizace humanitární pomoci se zaměřením na Moravskoslezský kraj. První část práce se věnuje humanitární pomoci obecně a činnosti státních a nestátních orgánů, organizací, spolků a jednotlivců s ohledem na Moravskoslezský kraj. Další část se zabývá úlohou Celní správy ČR při zajišťování materiálu humanitární pomoci, kdy je zanalyzována …více
Abstract:
The diploma thesis is aimed at mapping the problematics of the humanitary aid system and organization, focused on Moravian-Silesian region. The first part of my work is devoted to the humanitary aid in general and the activities of the state authorities and non-governmental organizations, institutions, associations and individuals in relation to the Moravian-Silesian region. The next part is dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Dobeš
  • Oponent: Petra Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava