Bc. Eliška Petrová

Diplomová práce

Poskytování zpětné vazby ve výuce anglického jazyka

Providing Feedback in English Language Teaching
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of feedback provision in the lessons of English. The theoretical part introduces the system of aims, describes associated terminology and emphasizes the importance of interaction with objectives in the learning process. Next, the introduction of feedback follows, which is closely related to previously mentioned interaction. The term is defined and investigated …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou poskytování zpětné vazby ve výuce anglického jazyka. Teoretická část představuje systém cílů, související terminologii a důraz je zde kladen na prospěšnost interakce s dílčími cíli aktivit. Následuje představení dalšího konceptu, který úzce souvisí s již zmíněnou interakcí, a to zpětné vazby. Ta je zde definována a zkoumána z různých úhlů pohledu, přičemž …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petrová, Eliška. Poskytování zpětné vazby ve výuce anglického jazyka. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka