Tereza KABELKOVÁ

Diplomová práce

Časové charakteristiky souvislé řeči dětí předškolního věku a dětí školního věku.

The time characterization of continuous speech of preschool children and school children.
Anotace:
KABELKOVÁ, T. Časové charakteristiky souvislé řeči dětí předškolního a školního věku. [Diplomová práce.] Ústí nad Labem 2013, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky, 86 s. (Přílohy: přepis dvaceti mluvených projevů, obrázky pohádky, DVD s nahrávkami mluvených projevů dětí).
Abstract:
This diploma thesis engages in analysis of the sound of speech address of the pre-school and school age children. We analyse the continuous speaking addresses of children. We concentrate primary to the sound of the children speech.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KABELKOVÁ, Tereza. Časové charakteristiky souvislé řeči dětí předškolního věku a dětí školního věku.. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující