Bc. Markéta Šulcová

Master's thesis

Využití marketingového výzkumu v procesu budování značky

Use of Marketing Research in Process of Brand Building
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá využitím marketingového výzkumu při tvorbě značky v oblasti farmacie. Na základě metod a technik marketingového výzkumu, vyhodnocení brainstormingu, focus group a na základě zjištěných informací z dotazníkového šetření je vytvořen návrh nové značky, která zastřešuje přípravky určené k léčbě a zmírnění příznaků onemocnění. V první části jsou popsány základní definice marketingového …viac
Abstract:
This thesis deals with the use of marketing research in the creation of brands in the field of pharmacy. Based on the methods and techniques of marketing research, evaluation brainstorming, focus group and based on the information from the survey is the propsal created a new brand, which covers products intended to treat colds and to alleviate the symptoms. The first part section describes the basic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication