Theses 

Využití marketingového výzkumu v procesu budování značky – Bc. Markéta Šulcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Markéta Šulcová

Diplomová práce

Využití marketingového výzkumu v procesu budování značky

Use of Marketing Research in Process of Brand Building

Anotace: Diplomová práce se zabývá využitím marketingového výzkumu při tvorbě značky v oblasti farmacie. Na základě metod a technik marketingového výzkumu, vyhodnocení brainstormingu, focus group a na základě zjištěných informací z dotazníkového šetření je vytvořen návrh nové značky, která zastřešuje přípravky určené k léčbě a zmírnění příznaků onemocnění. V první části jsou popsány základní definice marketingového výzkumu, definice značky, proces budování značky. Další část je věnována vysvětlení pojmů z oblasti farmacie. Aplikační část je zaměřena na proces tvorby konkrétní nové značky a výsledkem celého procesu marketingového výzkumu je nová značka.

Abstract: This thesis deals with the use of marketing research in the creation of brands in the field of pharmacy. Based on the methods and techniques of marketing research, evaluation brainstorming, focus group and based on the information from the survey is the propsal created a new brand, which covers products intended to treat colds and to alleviate the symptoms. The first part section describes the basic definitions of marketingt research, methods and techniques of marketing research, brand definition, the process of brand building. Another section is devoted to an explanation of terms from the pharmacy. The final section focuses on the process of creating specific new brands and the result of the whole process of marketing research is a new brand.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, metody marketingového výzkumu, techniky marketingového výzkumu, značka, proces budování značky, prvky značky, hodnota značky, tvorba značky, brainstorming, focus group, dotazníkové šetření. Marketing research, methods of marketing research, marketing research techniques, the brand, the process of brand building, brand elelments, brand value, branding, questionnaire survey.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:09, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz