Nina KADÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Kinetika nefotochemického zhášania excitácií u mutantov Arabidopsis thaliana so zníženým množstvom svetlozberných antén

Kinetics of non-photochemical quenching of excitations in Arabidopsis mutants with reduced amount of light-harvesting complexes.
Anotace:
Nefotochemické zhášanie (NPQ) je jedným z typov ochrany rastliny pred fotopoškodením. To nastáva vtedy, keď rastlina nie je schopná previesť všetku prijatú svetelnú energiu do procesov fotosyntézy. Okrem NPQ rastlina bojuje proti nadmernej fotooxidácii aj fluorescenčnými procesmi, neregulovanými stratami tepla alebo tvorbou kyslíkových radikálov (ROS), avšak táto možnosť nie je žiadúca, keďže poškodzuje …více
Abstract:
Non-photochemical quenching (NPQ) is a type of plant protection against photo-damage, which occurs when the plant is unable to transfer all the absorbed light energy into its photosynthetic processes. In addition to NPQ, the plant also fights excessive photooxidation by fluorescence processes, uncontrollable heat loss or the formation of oxygen radicals (ROS). This reaction is not desirable, since …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Tereza Vánská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADÁŠOVÁ, Nina. Kinetika nefotochemického zhášania excitácií u mutantov Arabidopsis thaliana so zníženým množstvom svetlozberných antén. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Biofyzika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 50pwc7 50pwc7/2
7. 5. 2021
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7. 5. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.