Bc. Tereza Rambousková

Bachelor's thesis

Tablet, zatím poslední stadium v remediaci školních pomůcek

Tablet, the last stage yet in remediation of teaching aids
Abstract:
Bakalářská práce Tablet, zatím poslední stadium v remediaci školních pomůcek představuje tablet jako novodobou digitální pomůcku ve vzdělávání, která se od roku 2011 rozšiřuje i do českých škol. Popisuje tablet, jeho historii, hardware i software. Mapuje proces remediace z hlediska soutěže školních pomůcek a představuje specifika užívání tabletu jako učební pomůcky. Práce si klade otázky: Co je tablet …more
Abstract:
Bachelor thesis Tablet, the last stage yet in remediation of teaching aids introduces tablet as a contemporary digital teaching aid that has been finding its way into the Czech schools since 2011. It describes tablet and its history, hardware and software. It maps the process of remediation from the school teaching aids contest's point of view and introduces specifications of using tablet as a teaching …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Reader: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic