Eva Dulová

Bakalářská práce

Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty v ČS a.s

Analysis of the Balance Sheet and Profit and Loss Statements in Česká spořitelna company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou podniku, horizontální a vertikální analýzou rozvahy a výkazu zisku a ztrát a výpočtem poměrových ukazatelů za poslední 3 roky. Hodnotí vývoj a podává závěrečná doporučení.
Abstract:
The bachelorś work is engaged in the characteristics of the company, the horizontal and vertical analysis of the Balance Sheet and Profit and Loss and the calculation ratios over the past 3 years.Judges progress and reports final references.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Hana Ezrová
  • Oponent: Vladimíra Motlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14749