Mgr. Martin Hanáček, Ph.D.

Disertační práce

Depoziční prostředí sedimentů pleistocenního kontinentálního zalednění v podhorském reliéfu Východních Sudet (Jesenicko)

Depositional environment of sediments of the Pleistocene continental glaciation in the foothill relief of Eastern Sudetes (Jeseníky region)
Anotace:
Abstrakt Severní podhůří horského hřebene Sudet představuje v rámci pleistocenního Severoevropského ledovcového štítu specifické depoziční prostředí. Vyznačuje se těmito charakteristikami: 1) generelní sklon preglaciálního reliéfu proti ledovcovému štítu, 2) značný nárůst nadmořské výšky v porovnání se severnějšími oblastmi Evropy; 3) dynamika reliéfu v regionálním i lokálním měřítku. Těmito znaky …více
Abstract:
Abstract The northern foothills of the Sudety mountain ridge represents specific depositional environment within Pleistocene Northern European Ice Sheet. It features these characteristics: 1) generic inclination of preglacial relief toward the ice sheet, 2) considerable increase of altitude compared to northern European regions, 3) dynamics of the relief both on a regional and local scale. Sudety northern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
  • Oponent: RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D., Dr. Janusz Badura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy

Práce na příbuzné téma