Bc. Lucie Nesládková

Master's thesis

Krizový management v přeshraničních vztazích

Crisis management in cross-border relations
Abstract:
Po roce 1989 se v souvislosti s demokratizačním procesem ve střední Evropě začíná intenzivně rozvíjet přeshraniční spolupráce mezi pohraničními regiony sousedních zemí. Jednou z nejdůležitějších oblastí této spolupráce se stal krizový management. Zvláště v horských oblastech je důležitá pomoc přes hranice při požárech, povodních, průmyslových haváriích i kritických zdravotních stavech občanů. Tato …more
Abstract:
After 1989, in connection with the democratization process in Central Europe begins to intensively develop cross border cooperation between border regions of neighboring countries. One of the most important areas of cooperation became crisis management. Especially in mountainous areas is important assistance across the border in fires, floods, industrial accidents and critical health of citizens. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration